Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου-2020-11-04 19:00:00

Last Updated on Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 19:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-04 23:40:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 2020-11-04 19:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .se,.nu
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-04 19:00:00 UTC – 2020-11-04 23:40:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.