Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου .si-2020-11-03 05:00:00

Last Updated on Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 05:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου .si

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-03 10:00:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 2020-11-03 05:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου .si
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .si
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-03 05:00:00 UTC – 2020-11-03 10:00:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.