προγραμματισμένη-συντήρηση-μητρώου-registry-.mx-2020-11-10-21:00:00

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Οι υπηρεσίες για τις κατάληξης .mx, .com.mx είναι διαθέσιμες ξανά!
Posted 2 hours ago. 2020-11-11 00:01:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 5 hours ago. 2020-11-10 21:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου Registry .MX
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .mx, .com.mx
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-10 21:00:00 UTC – 2020-11-11 00:01:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα στον sever3-2020-11-10 00:36:13

[Production3] έκτακτο τεχνικό πρόβλημα στον sever3

Oλοκληρώθηκε
Η επίλυση του Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα στον sever3 έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-10 01:21:13 UTC
Σε εξέλιξη
Η επίλυση του Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα στον sever3 βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται

Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα στον Server server122-2020-11-09 16:09:33

[Production] έκτακτο τεχνικό πρόβλημα στον server server122

Oλοκληρώθηκε
Η επίλυση του Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα στον Server server122 έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-09 16:39:33 UTC
Σε εξέλιξη
Η επίλυση του Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα στον Server server122 βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται

Λόγω έκτακτου προβλήματος στους Servers server208 και server210-2020-11-09 03:47:00

[Production] λόγω έκτακτου προβλήματος στους servers server208 και server210

Oλοκληρώθηκε
Η επίλυση του Λόγω έκτακτου προβλήματος στους Servers server208 και server210 έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-09 04:00:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η επίλυση του Λόγω έκτακτου προβλήματος στους Servers server208 και server210 βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται

Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα server server200.servesmarket.gr-2020-11-09 00:03:00

[Production] έκτακτο τεχνικό πρόβλημα server server200.servesmarket.gr

Oλοκληρώθηκε
Η επίλυση του Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα server server200.servesmarket.gr έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-09 03:36:11 UTC
Σε εξέλιξη
Η επίλυση του Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα server server200.servesmarket.gr βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται
Posted 2020-11-09 00:03:00 UTC

Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα server server200.servesmarket.gr-2020-11-09 00:00:00

[Production] έκτακτο τεχνικό πρόβλημα server server200.servesmarket.gr

Oλοκληρώθηκε
Η επίλυση του Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα server server200.servesmarket.gr έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-09 02:59:11 UTC
Σε εξέλιξη
Η επίλυση του Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα server server200.servesmarket.gr βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται
Posted 2020-11-09 00:00:00 UTC

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου .gr και .ελ-2020-11-08 11:00:00

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Οι υπηρεσίες για τις κατάληξης .mx, .com.mx είναι διαθέσιμες ξανά!
Posted 1 hour ago. 2020-11-11 00:01:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 4 hours ago. 2020-11-10 21:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου Registry .MX
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .mx, .com.mx
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-10 21:00:00 UTC – 2020-11-11 00:01:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου .nz Registry-2020-11-07 18:00:00

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Οι υπηρεσίες για τις κατάληξης .si είναι διαθέσιμες ξανά!
Posted 23 hours ago. 2020-11-10 00:36:13 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 23 hours ago. 2020-11-10 00:36:13 UTC
Προγραμματισμένη
Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα στον sever3
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .si
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-10 00:36:13 UTC – 2020-11-10 01:21:13 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου InternetNZ-2020-11-07 18:00:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου internetnz

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-07 20:00:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται
Posted 2020-11-07 18:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου InternetNZ
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται:
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-07 18:00:00 UTC – 2020-11-07 20:00:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου Switch-2020-11-05 06:00:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου switch

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-05 06:30:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 2020-11-05 06:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου Switch
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .li,.ch
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-05 06:00:00 UTC – 2020-11-05 06:30:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου-2020-11-04 19:00:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-04 23:40:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 2020-11-04 19:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .se,.nu
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-04 19:00:00 UTC – 2020-11-04 23:40:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου DNS.PL-2020-11-04 03:00:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου dns.pl

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-04 06:00:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 2020-11-04 03:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου DNS.PL
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .pl,.com.pl,.edu.pl,.net.pl,.org.pl
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-04 03:00:00 UTC – 2020-11-04 06:00:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου UniRegistry-2020-11-03 18:00:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου uniregistry

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-03 19:00:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 2020-11-03 18:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου UniRegistry
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: dealer, inc, country, porn, adult, sex, xxx, guitars, click, sexy, pics, auto, cars, flowers, car, hiphop, hiv, property, tattoo, audio, juegos, mom, photo, help, blackfriday, game, gift, christmas, lol, link, hosting, diet
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-03 18:00:00 UTC – 2020-11-03 19:00:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου .si-2020-11-03 05:00:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου .si

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-03 10:00:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 2020-11-03 05:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου .si
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .si
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-03 05:00:00 UTC – 2020-11-03 10:00:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου .de-2020-11-03 03:00:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου .de

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2020-11-03 03:30:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 2020-11-03 03:00:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου .de
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: .de
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-03 03:00:00 UTC – 2020-11-03 03:30:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου UniRegistry-2020-11-01 16:45:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου uniregistry

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2 seconds ago. 2020-11-01 17:00:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 15 minutes ago. 2020-11-01 16:45:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου UniRegistry
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: dealer, inc, country, porn, adult, sex, xxx, guitars, click, sexy, pics, auto, cars, flowers, car, hiphop, hiv, property, tattoo, audio, juegos, mom, photo, help, blackfriday, game, gift, christmas, lol, link, hosting, diet
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-01 16:45:00 UTC – 2020-11-01 17:00:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου UniRegistry-2020-11-01 16:45:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου uniregistry

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 2 seconds ago. 2020-11-01 17:00:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 15 minutes ago. 2020-11-01 16:45:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου UniRegistry
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: dealer, inc, country, porn, adult, sex, xxx, guitars, click, sexy, pics, auto, cars, flowers, car, hiphop, hiv, property, tattoo, audio, juegos, mom, photo, help, blackfriday, game, gift, christmas, lol, link, hosting, diet
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-01 16:45:00 UTC – 2020-11-01 17:00:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου UniRegistry-2020-11-01 13:50:00

[Production] προγραμματισμένη συντήρηση μητρώου uniregistry

Oλοκληρώθηκε
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.
Posted 1 second ago. 2020-11-01 14:05:00 UTC
Σε εξέλιξη
Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται.
Posted 15 minutes ago. 2020-11-01 13:50:00 UTC
Προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη Συντήρηση Μητρώου UniRegistry
Λίστα TLD(s) που επηρεάζονται: dealer, inc, country, porn, adult, sex, xxx, guitars, click, sexy, pics, auto, cars, flowers, car, hiphop, hiv, property, tattoo, audio, juegos, mom, photo, help, blackfriday, game, gift, christmas, lol, link, hosting, diet
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης: 2020-11-01 13:50:00 UTC – 2020-11-01 14:05:00 UTC
Καμία ενέργεια σε αυτές τις καταλήξεις δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της διακοπής.